Thinlaiah i hlui lo – Lalsangzuali Sailo

THINLAIAH I HLUI LO
Phuahtu – Lalsangzuali Sailo (1949 – 2006)

Fam chang hnu ka chunnunnemi
Kum sawm sul a liam ta, fam dairial i channa;
Mahse, i dai chuang lo, thinlaiah i hlui lo ve,
I sakhming mawi zaiin ka rawn chawi zel dawn e.

A thar zel aw, nang ngaih lai ka chun nunnem,
Thịnlaiah i hlui lo, i hlui lo;
I sakhming tham ral mai turan zawng ka phal lo,
Zaia chawiin ka au zel dawn che.

Tawn loh kar khua rei chhung hianin maw,
Biahthu tinkim hlan tur che a tam lua ka ti;
Theih chang se, vawi khat tal intawng leh ila,
Ka hlan nang che lungchimten lo ngai teh ang che.

Fam i chan dawna piang i hraite,
Khuanu hualin mawiten, damten a seilian e;
I hraichawi dangte pawh lanu, val an chang zo ta.
Kei pawh thlangkhuandimin hrai duhleng ka awi e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!