Ka senlai ni te zawng kha – Zikpuii pa

KA SENLAI NI TE ZAWNG KHA
Phuahtu – Zikpuii pa / KC Lalvunga

Suihlung mi len awmkhua harin
Ka sen lai ni te zawng khan;
Tinkim dawn lo laituala chai
Siang ka lawi ṭhin chungturni liamin
Ka thlang sappui lengin an ti.
‘Nunna zingṭian sen lai lungmawl hi
Kawl a eng tir chhak tiang dai khi
A iang a lang ramloh hnim riai e.

Thinlai a mawl ka dawn thui lo,
Ka sen lai ni te zawng khan,
Khawvel sualna a leng reng lo.
Chunnu hmangaihna par mai lo chu,
Hriatrengna te a cham thui lo.
Tawnmang a iang lasi tual chaina,
Romei zamin thinlai a kap,
A lang khawtlang ramloh pawl riai e.
[adToAppearHere]

Thinlai lung mah mawl i, hei zawng,
Thinlai a cham zaiah chawi nang i.
Zai tin a chhiar chunnun mi awi.
Mutmu sualtir laichhuat run chhungan.
A, khi tlang sang puian lungpui
A lo lum dawn e, ka naute hi
A delh ang e, suan rawh u aw.
Suan li, suan nga suan rawh u aw e !

Thinlai rauthla iangin a vak
A khi ka chhak tlang sang lam rawnan;
Tah chuan a vul thing tin khiang leh
A lo awitu hram thiam rengchal nen,
Tawnmang ramloh lentuin a zui.
A dang chuang lo thinlai a mawl e.
Tlang sang ni khian a liam hnuin
Hai ang ka lo ṭhang leh chhun tlaian.

Zaleng kan run lawiin an ti,
‘Chhak tlangah khian sappui ngur a ṭhu.’
A ai lal chu ka dawn thiam lo.
A rel khawvel pum pui mai awm e.
Zuapa run nghak kei ka muanna
Sappui ngur reng a ngai chuang lo ve.
Chunnu sakhmel kei ka tawnah
A chhing awm lo zalêng zawng zingah.

Piah mualah sawn senmei iangin
Kawrvai run a sen vung e,
A piah ramloh lentu hnuai saw
Ka dawn thiam lo sahrang leng maw e?
[adToAppearHere]

A khi chhaktiang ngiau khian, Thangvan
A kai si-ar hmingthang tual chaina.
Vanzau chhip khi chuan ka nuam e,
Tah khian thangvan siang ka lawi mahna.

Saw hmarah sawn chungkhua a ri,
Ṭek mei a iang chhaktiang kawlkungah.
Ṭote lengin khuangruah rawn hnawl,
Laitual hawktui nu a chang zo ta.

Kei ka chunnu sirah ka bel,
Khuangruah pal nemin laikhum zawlah;
Hmanah ka pu Chhura te leng min hrilh,
Hnam tin leng zawng awi kimtu.
[adToAppearHere]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!