KA PIANNA RAM
Phuahtu – Lalzuithanga

1.Khuavel ram hi zau mah sela,
Ka tan Kan Zoram lo chu
Hmun dangah chuan ‘Ka ta’ ka tih ve tur
Ram dang reng a awm lo.

Aw ka ram neih chhun ka pianna Ram
Ka ngainain ka Hmangaih em a che;
Chung Pathian Malsawmna dawngin
Sang zual zel ang che.

2.Tlawm mah langin ram dang tawnah
A lumtu hnam tin naufa;
Lungrual leh hmangaihna tui thiang dawnin
Ram dang kan ngai bil lo.

3.Kan awi a che va aw mawi nen
Mual tin tlang tinah hianin;
Sang zual zelin khuavel  hnam tin khum la,
I fate eng thawl nan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!