A ȚHA LAM ZEL NGAIHTUAH A ȚHA

– Rev VL Nithanga

Nangin ka țhut leh ka din hi i hre țhin a, ka ngaihtuahna hi hla tak ațang pawhin i hre thiam țhin (Sam.139:2).

Tûk khat chu ka mumang thawhpui a tha vak lo bawk nen, thil hrang hrang a țha lo lam zâwng hlirin, thu chungin, tûm deuh bûr hian ka lo ngaihtuah vung vung mai a. Chutih lai chuan mi pakhat thil zuar hi a lo lût a, a ni chuan, “Ka pu, i dam țha em?” mi ti teh ngawt a. “Dam tha e,” ka ti a. “I hmel a ngui riau mai, ni dang i ang lo riauvin ka hria a,” a ti a. A chhuah leh hnu chuan ka inngaihtuah chhuak a. Ka thil lo ngaihtuah chu a țha lo lam hlir a lo ni reng mai tih ka hre chhuak hlawl mai a. Chu chuan ka rilru mai pawh ni lovin ka taksa, ka hmêl landân thlengin mi lo tidanglam a, dam lo lungngâi hmêl hial ka lo pu phâk reng tih ka inhre chhuak a. Kan duh duh hi ngaihtuah ngawt tûr a ni lo va, thil reng reng a chhe lam ni lovin, a țha lam zâwk hlir ngaihtuah țhin tûr kan nih zia ka hmuchhuak ta a ni. Chuvângin, hetiang hian ka rilru ka siam a.

1. Ka rilrua thil lo lût apiang ka ngaihtuah zui ngawt tawh lo vang. Ka thil ngaihtuah tûr chu duh ka thlang tawh ang a. Thil chhia leh a chhe zêl tûr lam hawi zawng reng reng chu ngaihtuah zui zel ka tum tawh lo vang. Ka thil tih tûrah hlawhchhamna lam hawi zâwngin engmah ka ngaihtuah ngai hek lo vang.

2. Thil țha lam leh thil țha tih ka tumte erawh chu, tihhlawhtlin ngei dân tûr leh ka tihhlawhtlin hun tûrte thlirin ngaihtuahna hun ka insiam thin ang. A țha lam leh hlawhtlin hun tûr ka ngaihtuahnate chu Lalpan mi tihhlawhtlin sak nân hmanraw țangkai takah a hmang duh tih ka hria.

3. Ka ngaihtuahna hi Setana bawlhhlawh bâwmah ka phal hauh lo vang. Mi chhiatna tûr ngaihtuah te, mi thungrulhna tûr ngaihtuah te, mi bum dân tûr ngaihtuah te, min hawtu nia kan hriat, ngei hluah hluahna neih tlat te, thil reng reng a thim lam hawi zâwnga kan ngaihtuahna kan hman hian, kan ngaihtuahna chu Setana bawlhhlawh bâwmah kan hmang tihna a ni.

4. Ka ngaihtuahna chu Pathian ro țha bâwmah ka pe zâwk zel dâwn. Ka tâna a țha lam ka ngaihtuah te, kan chhûngkaw tâna a țha lam ka ngaihtuah te, kan kohhran leh kan Bial, rawngbawlpuite tâna a țha lam ka ngaihtuah te hian, ka ngaihtuahna chu Pathian ro țha bâwmah ka hlân tihna a ni bawk.

Kan ngaihtuahna hi Lalpan hla tak ațang pawhin a lo hre thiam vek a. Thil țha kan ngaihtuah tlat chuan a țha lamin Lalpan min hlawhtlin tir ngei dâwn a ni. A chhe lam kan ngaihtuah tlat erawh chuan kan nun chu hlawhchhamna nên a inzawm thung ang. A chhe lam kan ngaihtuahna hian Lalpan a țha lama mal min sâwm a tumna chu a lo dâl tlat țhin a ni. Chuvângin, tun ațang chuan a țha lam chauh ngaihtuah tûrin kan rilru insiam sauh sauh ang u le.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!